لایسنس سی پنل سرور مجازی
550,000 ریال ماهانه

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
 • قابلیت تغییر آی پی
 • پشتیبانی
 • بروزرسانی
 • صدور لحظه ای
 • تغییر لحظه ای
لایسنس سی پنل سرور اختصاصی
1,380,000 ریال ماهانه

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
 • قابلیت تغییر آی پی
 • پشتیبانی
 • بروزرسانی
 • صدور لحظه ای
 • تغییر لحظه ای
لایسنس دایرکت ادمین
150,000 ریال ماهانه

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
 • عدم تغییر آی پی
 • پشتیبانی
 • بروزرسانی
 • صدور لحظه ای
 • تغییر لحظه ای
لایسنس کلود لینوکس
460,000 ریال ماهانه

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
 • قابلیت تغییر آی پی
 • پشتیبانی
 • بروزرسانی
 • صدور لحظه ای
 • تغییر لحظه ای