هاست پر بازدید SSD NVME ارائه هاست پر بازدید با هارد فول SSD NVME

AB1
200,000 ریال Щомісячно
تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
2 مرتبه بک آپ گیری روزانه
 • 2000MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود سایر امکانات
 • 700 مگابایت مصرف مجاز رم
 • 500 مگاهرتز هسته پردازشی
 • 50 عدد تعداد پردازش لحظه ای
 • SSD NVME هارد
AB2
450,000 ریال Щомісячно
تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
2 مرتبه بک آپ گیری روزانه
 • 5000MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود سایر امکانات
 • 1000 مگابایت مصرف مجاز رم
 • 700 مگاهرتز هسته پردازشی
 • 70 عدد تعداد پردازش لحظه ای
 • SSD NVME هارد
AB3
700,000 ریال Щомісячно
تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
2 مرتبه بک آپ گیری روزانه
 • 10000MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود سایر امکانات
 • 1300 مگابایت مصرف مجاز رم
 • 900 مگاهرتز هسته پردازشی
 • 90 عدد تعداد پردازش لحظه ای
 • SSD NVME هارد
AB4
1,100,000 ریال Щомісячно
تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
2 مرتبه بک آپ گیری روزانه
 • 15000MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود سایر امکانات
 • 1700 مگابایت مصرف مجاز رم
 • 1200 مگاهرتز هسته پردازشی
 • 120 عدد تعداد پردازش لحظه ای
 • SSD NVME هارد
AB5
1,500,000 ریال Щомісячно
تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
2 مرتبه بک آپ گیری روزانه
 • 20000MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود سایر امکانات
 • 2000 مگابایت مصرف مجاز رم
 • 1500 مگاهرتز هسته پردازشی
 • 150 عدد تعداد پردازش لحظه ای
 • SSD NVME هارد