برنزی
400,000 ریال سالانه
100 پیامک هدیه
1 خط اختصاصی هدیه
3 خط عمومی ارسال انبوه
%20 امکانات پنل
پشتیبانی 24 ساعته واقعی
تعرفه هر پیامک 14 تومان
نقره ای
700,000 ریال سالانه
250 پیامک هدیه
2 خط اختصاصی هدیه
بانک شماره موبایل + اصناف
وب سرویس و API
5 خط عمومی ارسال انبوه
%40 امکانات پنل
پشتیبانی 24 ساعته واقعی
تعرفه هر پیامک 13.5 تومان
طلائی
1,000,000 ریال سالانه
500 پیامک هدیه
3 خط اختصاصی هدیه
بانک شماره موبایل + اصناف
وب سرویس و API
7 خط عمومی ارسال انبوه
%7۰ امکانات پنل
پشتیبانی 24 ساعته واقعی
تعرفه هر پیامک 12.5 تومان
ویژه
1,500,000 ریال سالانه
900 پیامک هدیه
4 خط اختصاصی هدیه
بانک شماره موبایل + اصناف
وب سرویس و API
10 خط عمومی ارسال انبوه
%100 امکانات پنل
پشتیبانی 24 ساعته واقعی
تعرفه هر پیامک 12 تومان