Comodo Positive SSL
450,000 ریال سالانه

تنها برای یک دامین یا یک ساب دامین
سازگار برای مرورگرهای کامپیوتر
 • عدم پشتیبانی از دامنه ir
 • نصب به صورت رایگن
 • صدور آنلاین و فوری
 • کد گذاری 256 / 128 بیت
 • سازگاری 99.3% با مرورگرها
 • نوع Site Seal ثابت
 • 10000 دلار گارانتی
Comodo Essential SSL
650,000 ریال سالانه

تنها برای یک دامین یا یک ساب دامین
برای مرورگرهای کامپیوتر و موبایل
 • عدم پشتیبانی از دامنه ir
 • نصب به صورت رایگن
 • صدور آنلاین و فوری
 • کد گذاری 256 / 128 بیت
 • سازگاری 99.3% با مرورگرها
 • نوع Site Seal ثابت
 • 10000 دلار گارانتی
Comodo PositiveSSL Multi-Domain
1,500,000 ریال سالانه

برای چند دامین یا چند ساب دامین
برای مرورگرهای کامپیوتر و موبایل
 • عدم پشتیبانی از دامنه ir
 • نصب به صورت رایگن
 • صدور آنلاین و فوری
 • کد گذاری 256 / 128 بیت
 • سازگاری 99.3% با مرورگرها
 • نوع Site Seal ثابت
 • 10000 دلار گارانتی
Comodo Positive SSL Wildcard
3,300,000 ریال سالانه

برای یک دامین و ساب دامین هایش
برای مرورگرهای کامپیوتر و موبایل
 • عدم پشتیبانی از دامنه ir
 • نصب به صورت رایگن
 • صدور آنلاین و فوری
 • کد گذاری 256 / 128 بیت
 • سازگاری 99.3% با مرورگرها
 • نوع Site Seal ثابت
 • 10000 دلار گارانتی