آموزشی رفع مشکل ایمیل suspicious process running under user

سلام وقت بخیر .

در سرورهای سی پنل امکان ارسال ایمیلی تحت عنوان " suspicious process running under user " را دارید .

برای رفع مشکل ایمیل فوق و عدم ارسال ایمیل به این شکل می توانید وارد ConfigServer Security & Firewall بشوید و سپس Firewall configuration و بعد :

PT_LIMIT


را برابر با عددی بالاتر از 60 متانسب با نیاز خودتان قرار دهید . عدد پیشنهادی ما 800 می باشد .

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

 پرینت این مقاله