شماره حساب ها

توجه نمایید بیش از 7 ( هفت ) درگاه بانکی آنلاین در سایت موجود می باشد و کاربران می توانند به سهولت پرداخت آنلاین انجام دهند .
شناسه شبا شماره کارت شماره حساب حساب پذیرنده نشانه بانک
IR63 0170 0000 0022 0927 2270 07 6037 - 9972 - 1085 - 3504 0220927227007 ملی
IR34 0120 0200 0000 5560 6564 74 6104 - 3378 - 6900 - 5080 5560656474 ملت
IR28 0190 0000 0021 2676 8700 02 6037 - 6915 - 7235 - 4462 0212676870002 صادرات
IR64 0180 0000 0000 4242 5883 34 6273 - 5320 - 1070 - 6129 4242588334 تجارت
IR33 0150 0000 0071 5300 9511 06 5892 - 1010 - 4684 - 2262 715300951106 سپه
IR83 0610 0000 0070 0809 0597 96 5047 - 0610 - 3050 - 5024 700809059796 شهر
IR16 0570 1004 8001 0292 2830 01 5022 - 2910 - 1201 - 7404 10048000102922831 پاسارگاد
IR71 0540 2091 7000 0368 3990 03 6221 - 0610 - 6864 - 9278 7003683993 پارسیان
IR68 0560 9302 7000 2160 1610 01 6219 - 8610 - 1965 - 8151 930270021601611 سامان
ایمان نصرآبادی حساب ها به نام :

" شبا " به اختصار به معنای "شماره حساب بانکی ایران" می باشد که به منظور تسهیل واستانداردسازی مبادلات بین بانکی و بین المللی بانک ها قرار است به زودی عملیاتی شود. در حال حاضر همه بانک ها و مؤسسات موجود در کشور جهت معرفی حساب شبا و عملیاتی کردن این حساب معرفی شده اند . شما می توانید با استفاده از شماره شبا هر یک از حساب های ما از بانک های خارج از کشور و همچنین بانک های داخل ایران به هر یک از حساب های ما با استفاده از شناسه شبا هر حساب هزینه سرویس سفارشی خود را پرداخت نمایید .