کارت خرید

نمایندگی هاست آلمان

RESELLER GERMAN 1

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
استفاده از هارد های پر قدرت SSD

 • 5GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد اکانت
 • نامحدود سایر امکانات
 • دی ان اس اختصاصی
 • انتقال رایگان وبسایت ها
150,000 ریال ماهانه
400,000 ریال سه ماهه
800,000 ریال شش ماهه
1,500,000 ریال سالانه

سفارش دهید
RESELLER GERMAN 2

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
استفاده از هارد های پر قدرت SSD

 • 10GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد اکانت
 • نامحدود سایر امکانات
 • دی ان اس اختصاصی
 • انتقال رایگان وبسایت ها
180,000 ریال ماهانه
450,000 ریال سه ماهه
850,000 ریال شش ماهه
1,800,000 ریال سالانه

سفارش دهید
RESELLER GERMAN 3

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
استفاده از هارد های پر قدرت SSD

 • 20GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد اکانت
 • نامحدود سایر امکانات
 • دی ان اس اختصاصی
 • انتقال رایگان وبسایت ها
250,000 ریال ماهانه
650,000 ریال سه ماهه
1,300,000 ریال شش ماهه
2,500,000 ریال سالانه

سفارش دهید
RESELLER GERMAN 4

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
استفاده از هارد های پر قدرت SSD

 • 30GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد اکانت
 • نامحدود سایر امکانات
 • دی ان اس اختصاصی
 • انتقال رایگان وبسایت ها
300,000 ریال ماهانه
800,000 ریال سه ماهه
1,600,000 ریال شش ماهه
3,000,000 ریال سالانه

سفارش دهید
RESELLER GERMAN 5

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
استفاده از هارد های پر قدرت SSD

 • 50GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد اکانت
 • نامحدود سایر امکانات
 • دی ان اس اختصاصی
 • انتقال رایگان وبسایت ها
400,000 ریال ماهانه
1,100,000 ریال سه ماهه
2,000,000 ریال شش ماهه
4,000,000 ریال سالانه

سفارش دهید