کارت خرید

نمایندگی هاست آلمان

RESELLER GERMAN 1

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
استفاده از هارد های پر قدرت SSD

 • 5GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد اکانت
 • نامحدود سایر امکانات
 • دی ان اس اختصاصی
 • انتقال رایگان وبسایت ها
RESELLER GERMAN 2

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
استفاده از هارد های پر قدرت SSD

 • 10GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد اکانت
 • نامحدود سایر امکانات
 • دی ان اس اختصاصی
 • انتقال رایگان وبسایت ها
RESELLER GERMAN 3

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
استفاده از هارد های پر قدرت SSD

 • 20GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد اکانت
 • نامحدود سایر امکانات
 • دی ان اس اختصاصی
 • انتقال رایگان وبسایت ها
RESELLER GERMAN 4

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
استفاده از هارد های پر قدرت SSD

 • 30GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد اکانت
 • نامحدود سایر امکانات
 • دی ان اس اختصاصی
 • انتقال رایگان وبسایت ها
RESELLER GERMAN 5

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
استفاده از هارد های پر قدرت SSD

 • 50GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد اکانت
 • نامحدود سایر امکانات
 • دی ان اس اختصاصی
 • انتقال رایگان وبسایت ها