کارت خرید

پنل پیامک

برنزی

100 پیامک هدیه
1 خط اختصاصی هدیه
3 خط عمومی ارسال انبوه
%20 امکانات پنل
پشتیبانی 24 ساعته واقعی
تعرفه هر پیامک 14 تومان

نقره ای

250 پیامک هدیه
2 خط اختصاصی هدیه
بانک شماره موبایل + اصناف
وب سرویس و API
5 خط عمومی ارسال انبوه
%40 امکانات پنل
پشتیبانی 24 ساعته واقعی
تعرفه هر پیامک 13.5 تومان

طلائی

500 پیامک هدیه
3 خط اختصاصی هدیه
بانک شماره موبایل + اصناف
وب سرویس و API
7 خط عمومی ارسال انبوه
%7۰ امکانات پنل
پشتیبانی 24 ساعته واقعی
تعرفه هر پیامک 12.5 تومان

ویژه

900 پیامک هدیه
4 خط اختصاصی هدیه
بانک شماره موبایل + اصناف
وب سرویس و API
10 خط عمومی ارسال انبوه
%100 امکانات پنل
پشتیبانی 24 ساعته واقعی
تعرفه هر پیامک 12 تومان