کارت خرید

هاست دانلود ایران

IRDL1

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

 • 10GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • به درخواست ایمیل اکانت
 • به درخواست دیتابیس
 • یک عدد پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
90,000 ریال ماهانه
250,000 ریال سه ماهه
500,000 ریال شش ماهه
1,000,000 ریال سالانه

سفارش دهید
IRDL2

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

 • 20GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • به درخواست ایمیل اکانت
 • به درخواست دیتابیس
 • یک عدد پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
180,000 ریال ماهانه
500,000 ریال سه ماهه
1,000,000 ریال شش ماهه
2,050,000 ریال سالانه

سفارش دهید
IRDL3

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

 • 30GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • به درخواست ایمیل اکانت
 • به درخواست دیتابیس
 • یک عدد پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
270,000 ریال ماهانه
750,000 ریال سه ماهه
1,500,000 ریال شش ماهه
3,100,000 ریال سالانه

سفارش دهید
IRDL4

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

 • 50GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • به درخواست ایمیل اکانت
 • به درخواست دیتابیس
 • یک عدد پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
400,000 ریال ماهانه
1,150,000 ریال سه ماهه
2,300,000 ریال شش ماهه
4,600,000 ریال سالانه

سفارش دهید
IRDL5

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

 • 80GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • به درخواست ایمیل اکانت
 • به درخواست دیتابیس
 • یک عدد پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
650,000 ریال ماهانه
1,900,000 ریال سه ماهه
3,800,000 ریال شش ماهه
7,600,000 ریال سالانه

سفارش دهید
IRDL6

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

 • 100GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • به درخواست ایمیل اکانت
 • به درخواست دیتابیس
 • یک عدد پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
800,000 ریال ماهانه
2,300,000 ریال سه ماهه
4,600,000 ریال شش ماهه
9,200,000 ریال سالانه

سفارش دهید
IRDL8

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
سرور با پورت 10 گیگ


500GB فضا
پهنای باند نامحدود
ایمیل اکانت به درخواست
دیتابیس به درخواست
پارک دامنه یک عدد
سایر امکانات نامحدود

600,000 ریال ماهانه
1,750,000 ریال سه ماهه
3,500,000 ریال شش ماهه
6,600,000 ریال سالانه

سفارش دهید
IRDL9

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
سرور با پورت 10 گیگ


1TB فضا
پهنای باند نامحدود
ایمیل اکانت به درخواست
دیتابیس به درخواست
پارک دامنه یک عدد
سایر امکانات نامحدود

1,000,000 ریال ماهانه
2,900,000 ریال سه ماهه
5,800,000 ریال شش ماهه
11,000,000 ریال سالانه

سفارش دهید