کارت خرید

خدمات WHMCS

فارسی ساز ایمیل WHMCS 6.3.1

فارسی سازی در بخش مدیریت و کاربری
فارسی سازی بر اساس نسخه انگلیسی
نصب به صورت رایگان
دانلود آنلاین و فوری
جدول بندی مشخصات ارسالی
قابلیت تغییر آسان

قالب ایمیل WHMCS 6.3.1

قالب ایمیل بخش مدیریت و کاربری
قالب ایمیل بر اساس CSS -DIV
نصب به صورت رایگان
دانلود آنلاین و فوری
جدول بندی مشخصات ارسالی
دارای هدر و فوتر قابل تغییر