کارت خرید

خدمات WHMCS

فارسی ساز ایمیل WHMCS

فارسی سازی بخش مدیریت و کاربری
فارسی سازی بر اساس نسخه انگلیسی
نصب به صورت رایگان
دانلود آنلاین و فوری
جدول بندی مشخصات ارسالی
قابلیت تغییر آسان

قالب ایمیل WHMCS

قالب ایمیل بخش مدیریت و کاربری
قالب ایمیل بر اساس CSS - DIV
نصب به صورت رایگان
دانلود آنلاین و فوری
جدول بندی مشخصات ارسالی
دارای هدر و فوتر قابل تغییر

قالب صورتحساب WHMCS

قالب صورتحساب ها بخش کاربری
طراحی به صورت ریـسـپـانـسیـو
نصب به صورت رایگان
دانلود آنلاین و فوری
جدول بندی مشخصات
دارای امکانات قابل تغییر