کارت خرید

نمایندگی هاست ایران

RESELLER IRAN 1

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
استفاده از هارد های پر قدرت SSD
کنترل پنل قدرتمند سی پنل

 • 2GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد اکانت
 • نامحدود سایر امکانات
 • دی ان اس اختصاصی
 • انتقال رایگان وبسایت ها
150,000 ریال ماهانه
420,000 ریال سه ماهه
850,000 ریال شش ماهه
1,700,000 ریال سالانه

سفارش دهید
RESELLER IRAN 2

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
استفاده از هارد های پر قدرت SSD
کنترل پنل قدرتمند سی پنل

 • 5GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد اکانت
 • نامحدود سایر امکانات
 • دی ان اس اختصاصی
 • انتقال رایگان وبسایت ها
200,000 ریال ماهانه
550,000 ریال سه ماهه
1,100,000 ریال شش ماهه
2,200,000 ریال سالانه

سفارش دهید
RESELLER IRAN 3

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
استفاده از هارد های پر قدرت SSD
کنترل پنل قدرتمند سی پنل

 • 10GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد اکانت
 • نامحدود سایر امکانات
 • دی ان اس اختصاصی
 • انتقال رایگان وبسایت ها
300,000 ریال ماهانه
850,000 ریال سه ماهه
1,700,000 ریال شش ماهه
3,400,000 ریال سالانه

سفارش دهید
RESELLER IRAN 4

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
استفاده از هارد های پر قدرت SSD
کنترل پنل قدرتمند سی پنل

 • 20GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد اکانت
 • نامحدود سایر امکانات
 • دی ان اس اختصاصی
 • انتقال رایگان وبسایت ها
450,000 ریال ماهانه
1,300,000 ریال سه ماهه
2,600,000 ریال شش ماهه
5,200,000 ریال سالانه

سفارش دهید