کارت خرید

گواهینامه امنیتی SSL

Comodo Positive SSL


تنها برای یک دامین یا یک ساب دامین
سازگار برای مرورگرهای کامپیوتر

 • عدم پشتیبانی از دامنه ir
 • نصب به صورت رایگن
 • صدور آنلاین و فوری
 • کد گذاری 256 / 128 بیت
 • سازگاری 99.3% با مرورگرها
 • نوع Site Seal ثابت
 • 10000 دلار گارانتی
Comodo Essential SSL


تنها برای یک دامین یا یک ساب دامین
برای مرورگرهای کامپیوتر و موبایل

 • عدم پشتیبانی از دامنه ir
 • نصب به صورت رایگن
 • صدور آنلاین و فوری
 • کد گذاری 256 / 128 بیت
 • سازگاری 99.3% با مرورگرها
 • نوع Site Seal ثابت
 • 10000 دلار گارانتی
Comodo PositiveSSL Multi-Domain


برای چند دامین یا چند ساب دامین
برای مرورگرهای کامپیوتر و موبایل

 • عدم پشتیبانی از دامنه ir
 • نصب به صورت رایگن
 • صدور آنلاین و فوری
 • کد گذاری 256 / 128 بیت
 • سازگاری 99.3% با مرورگرها
 • نوع Site Seal ثابت
 • 10000 دلار گارانتی
Comodo Positive SSL Wildcard


برای یک دامین و ساب دامین هایش
برای مرورگرهای کامپیوتر و موبایل

 • عدم پشتیبانی از دامنه ir
 • نصب به صورت رایگن
 • صدور آنلاین و فوری
 • کد گذاری 256 / 128 بیت
 • سازگاری 99.3% با مرورگرها
 • نوع Site Seal ثابت
 • 10000 دلار گارانتی