کارت خرید

گواهینامه امنیتی SSL

Comodo Positive SSL

تنها برای یک دامین یا یک ساب دامین
سازگار برای مرورگرهای کامپیوتر
نصب به صورت رایگان
صدور آنلاین و فوری
کد گذاری 256 / 128 بیت
سازگاری 99.3% با مرورگرها
نوع Site Seal ثابت
10000 دلار گارانتی

Comodo Essential SSL

تنها برای یک دامین یا یک ساب دامین
سازگار برای مرورگرهای کامپیوتر و موبایل
نصب به صورت رایگان
صدور آنلاین و فوری
کد گذاری 256 / 128 بیت
سازگاری 99.3% با مرورگرها
نوع Site Seal ثابت
10000 دلار گارانتی

Comodo PositiveSSL Multi-Domain

برای چند دامین یا چند ساب دامین
سازگار برای مرورگرهای کامپیوتر و موبایل
نصب به صورت رایگان
صدور آنلاین و فوری
کد گذاری 256 / 128 بیت
سازگاری 99.3% با مرورگرها
نوع Site Seal ثابت
10000 دلار گارانتی

Comodo Positive SSL Wildcard

تنها برای یک دامین و ساب دامین هایش
سازگار برای مرورگرهای کامپیوتر و موبایل
نصب به صورت رایگان
صدور آنلاین و فوری
کد گذاری 256 / 128 بیت
سازگاری 99.3% با مرورگرها
نوع Site Seal ثابت
10000 دلار گارانتی