کارت خرید

هاست اشتراکی آلمان حرفه ای

SL1

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
استفاده از هارد های پر قدرت SSD

 • 5000MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
100,000 ریال ماهانه
250,000 ریال سه ماهه
500,000 ریال شش ماهه
1,000,000 ریال سالانه

سفارش دهید
SL2

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
استفاده از هارد های پر قدرت SSD

 • 8000MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
130,000 ریال ماهانه
350,000 ریال سه ماهه
700,000 ریال شش ماهه
1,300,000 ریال سالانه

سفارش دهید
SL3

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
استفاده از هارد های پر قدرت SSD

 • 10000MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
150,000 ریال ماهانه
400,000 ریال سه ماهه
800,000 ریال شش ماهه
1,500,000 ریال سالانه

سفارش دهید
SL4

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
استفاده از هارد های پر قدرت SSD

 • 15000MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
180,000 ریال ماهانه
450,000 ریال سه ماهه
900,000 ریال شش ماهه
1,800,000 ریال سالانه

سفارش دهید
SL5

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
استفاده از هارد های پر قدرت SSD

 • 20000MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
200,000 ریال ماهانه
500,000 ریال سه ماهه
1,000,000 ریال شش ماهه
2,100,000 ریال سالانه

سفارش دهید