کارت خرید

هاست اشتراکی آلمان حرفه ای

SL1

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
استفاده از هارد های پر قدرت SSD

 • 5000MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
SL2

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
استفاده از هارد های پر قدرت SSD

 • 8000MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
SL3

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
استفاده از هارد های پر قدرت SSD

 • 10000MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
SL4

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
استفاده از هارد های پر قدرت SSD

 • 15000MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
SL5

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
استفاده از هارد های پر قدرت SSD

 • 20000MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات