کارت خرید

لایسنس

لایسنس سی پنل سرور مجازی


تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

 • قابلیت تغییر آی پی
 • پشتیبانی
 • بروزرسانی
 • صدور لحظه ای
 • تغییر لحظه ای
550,000 ریال ماهانه
1,650,000 ریال سه ماهه
3,300,000 ریال شش ماهه
6,600,000 ریال سالانه

سفارش دهید
لایسنس سی پنل سرور اختصاصی


تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

 • قابلیت تغییر آی پی
 • پشتیبانی
 • بروزرسانی
 • صدور لحظه ای
 • تغییر لحظه ای
1,380,000 ریال ماهانه
4,140,000 ریال سه ماهه
8,280,000 ریال شش ماهه
16,560,000 ریال سالانه

سفارش دهید
لایسنس دایرکت ادمین


تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

 • عدم تغییر آی پی
 • پشتیبانی
 • بروزرسانی
 • صدور لحظه ای
 • تغییر لحظه ای
150,000 ریال ماهانه
450,000 ریال سه ماهه
920,000 ریال شش ماهه
1,520,000 ریال سالانه

سفارش دهید
لایسنس کلود لینوکس


تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

 • قابلیت تغییر آی پی
 • پشتیبانی
 • بروزرسانی
 • صدور لحظه ای
 • تغییر لحظه ای
460,000 ریال ماهانه
1,380,000 ریال سه ماهه
2,760,000 ریال شش ماهه
5,520,000 ریال سالانه

سفارش دهید