کارت خرید

لایسنس

لایسنس سی پنل سرور مجازی


تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

 • قابلیت تغییر آی پی
 • پشتیبانی
 • بروزرسانی
 • صدور لحظه ای
 • تغییر لحظه ای
لایسنس سی پنل سرور اختصاصی


تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

 • قابلیت تغییر آی پی
 • پشتیبانی
 • بروزرسانی
 • صدور لحظه ای
 • تغییر لحظه ای
لایسنس دایرکت ادمین


تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

 • عدم تغییر آی پی
 • پشتیبانی
 • بروزرسانی
 • صدور لحظه ای
 • تغییر لحظه ای
لایسنس کلود لینوکس


تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

 • قابلیت تغییر آی پی
 • پشتیبانی
 • بروزرسانی
 • صدور لحظه ای
 • تغییر لحظه ای