کارت خرید

هاست اشتراکی آلمان استاندارد

LX1

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
استفاده از هارد های پر قدرت SSD

 • 200MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
20,000 ریال ماهانه
50,000 ریال سه ماهه
100,000 ریال شش ماهه
200,000 ریال سالانه

سفارش دهید
LX2

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
استفاده از هارد های پر قدرت SSD

 • 500MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
40,000 ریال ماهانه
100,000 ریال سه ماهه
200,000 ریال شش ماهه
400,000 ریال سالانه

سفارش دهید
LX3

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
استفاده از هارد های پر قدرت SSD

 • 1000MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
50,000 ریال ماهانه
130,000 ریال سه ماهه
260,000 ریال شش ماهه
500,000 ریال سالانه

سفارش دهید
LX4

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
استفاده از هارد های پر قدرت SSD

 • 2000MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
70,000 ریال ماهانه
180,000 ریال سه ماهه
350,000 ریال شش ماهه
700,000 ریال سالانه

سفارش دهید
LX5

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
استفاده از هارد های پر قدرت SSD

 • 3000MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
80,000 ریال ماهانه
200,000 ریال سه ماهه
450,000 ریال شش ماهه
800,000 ریال سالانه

سفارش دهید