۵ آبان انتقال سرورهای هاست دل به 98 میزبان

مشتریان سرویس های سرور مجازی hostdl.net توجه کنند با توجه به واگذاری سرور از سمت گروه هاست دل به 98 میزبان تمامی مشتریان hostdl.net لطفا مراحل زیر را انجام دهند تا عملیات انتقال مشخصات کاربری به 98 ... بیشتر »