۳۰ تیر شماره تلفن های جدید 98 میزبان

به اطلاع می رساند از تاریخ 30 تیر ماه پشتیبانی تلفنی شرکت 98 میزبان از طریق شماره های ذیل انجام خواهد شد : تلفن تماس : 08 09 01 35 051 سامانه پیامک : 1033 3333 13 5000 لذا از کلیه دوستان و مشتریان ... بیشتر »